Huur

    VELD 1 VELDEN 2-3-4-5-6-7 VELDEN 8-9-10-11
Tarief 1 Het VEURS en 's Gravendreef Geen verhuur € 18,50 per veld per uur € 18,50 per veld per uur
Tarief 2
Andere Maatschappelijke Doelen (o.a. Scholen)
Incidenteel mogelijk
€ 40,00 per veld per uur
€ 33,50 per veld per uur
€ 22,50 per veld per uur
Tarief 3
Commercieel Tarief
Incidenteel mogelijk
€ 60,00 per veld per uur
€ 52,50 per veld per uur
€ 40,00 per veld per uur
Tarief 4
KNVB
Incidenteel mogelijk
€ 50,00 per veld per uur
€ 50,00 per veld per uur
€ 50,00 per veld per uur
Wanneer de velden gehuurd worden in de avonduren wordt de huurprijs door de verlichting verhoogd met
€ 12,50 per veld per uur. De huur van de velden is inclusief het gebruik van 2 kleedkamers.

De huur van de Sporthal is alleen mogelijk via de Gemeente Leidschendam-Voorburg. Inlichtingen bij Marga de Konink Tel.: 14 070